پیام شما می‌تواند شروع یک مکالمه سازنده باشد:

"*" فیلدهای مورد نیاز را نشان می دهد

شماره تماس کارخانه : 04134329992

سیف اله ممقانی : 09144154844

بهرام ممقانی : 09144196981

ایمیل : solesazanbartark@gmail.com

پیج فضای مجازی : sole_sazane_bartar

آدرس : شهرک صنعتى شهيد سليمى